รูปแบบบริการป้องกันควบคุมเบาหวาน ความดันดลหิตสุงใน NCD คลินิค
 
      โปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การเข้าค่าย การวัดความดันโลหิตที่บ้าน, Motivation interview
 
ณ วันที่ : 04 ธค. 62 เวลา 11:10 น.  โดย :  นางนันท์ลภัส ขันตี [สสจ.เชียงใหม่ : อนามัยสิ่งแวดล้อม]
Top
Copyright 2019 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50   โทรสาร : 053-211740   E-mail : [email protected]