เอกสารการประชุมทดสอบการใช้งานระบบส่งต่อ (Thai Refer)
 
      เอกสารการประชุมทดสอบการใช้งานระบบส่งต่อ (Thai Refer)
วันที่  11 ธันวาคม 2562  เวลา  09.00 - 16.30  น.
ณ ห้องประชุมฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น ๖ อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอก อุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลนครพิงค์
เอกสารดาวน์โหลด
        กำหนดการประชุมทดสอบการใช้งานระบบส่งต่อ (Thai Refer)  [0]
 
ณ วันที่ : 06 ธค. 62 เวลา 16:00 น.  โดย :  นางสาววัชรา ผู้ผ่อง [สสจ.เชียงใหม่ : งานไอที]
Top
Copyright 2019 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50   โทรสาร : 053-211740   E-mail : [email protected]