รายงานการประชุมคณะทำงานด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศสาธารณสุข ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2563
 
      วันที่  29  มิถุนายน  2563  เวลา  08.30 - 12.00  น.
ณ ห้องประชุมกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ โดยระบบ Zoom meeting
เอกสารดาวน์โหลด
        รายงานการประชุมคณะทำงานด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศสาธารณสุข ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2563   [0]
 
ณ วันที่ : 10 สค. 63 เวลา 13:58 น.  โดย :  นางสาววัชรา ผู้ผ่อง [สสจ.เชียงใหม่ : งานไอที]
Top
Copyright 2019 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50   โทรสาร : 053-211740   E-mail : [email protected]