การขึ้นทะเบียนหน่วยบริการเพื่อรับชดเชยค่าบริการแพทย์แผนไทย ปีงบประมาณ 2564
 
      ตามหนังสือที่แจ้ง ที่ ชม 0032.003.5/ว2547 เรื่อง การขึ้นทะเบียนหน่วยบริการเพื่อรับชดเชยค่าบริการแพทย์แผนไทย ปีงบประมาณ 2564
ให้ดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 แนวทางตรวจประเมินหน่วยบริการแพทย์แผนไทย 
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 รายงานผลการประเมินตนเองของหน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียนฯ
เอกสารดาวน์โหลด
        สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 รายงานผลการประเมินตนเองของหน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียนฯ  [0]
        สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 แนวทางการตรวจประเมินหน่วยบริการแพทย์แผนไทย  [0]
 
ณ วันที่ : 17 สค. 63 เวลา 13:42 น.  โดย :  นางวิสุดา เนวิลัย [สสจ.เชียงใหม่ : การแพทย์แผนไทย ฯ]
Top
Copyright 2019 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50   โทรสาร : 053-211740   E-mail : [email protected]