วิธีติดต้ังมุ้งปลอดฝุ่น
 
      สามารถศึกษาได้จากคลิปจากลิงค์ด้านล่าง
 
https://drive.google.com/file/d/1RjemEFXv2oQ-7_dW26jqEmJbtz1292gJ/view
 
ณ วันที่ : 31 มีค. 64 เวลา 20:26 น.  โดย :  นายสุรศักดิ์ สิทธิผล [สสจ.เชียงใหม่ : งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม]
Top
Copyright 2019 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50   โทรสาร : 053-211740   E-mail : [email protected]