รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
 
      รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุ เป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานโครงการยุติปัญหาวัณโรคและเอดส์ด้วยชุดบริการ RRTTPR (Stop TB and AIDs through RTTPR year 2021 - 2023 : STAR 2021-23 )
เอกสารดาวน์โหลด
        รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุ เป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานโครงการยุติปัญหาวัณโรคและเอดส์ด้วยชุดบริการ RRTTPR (Stop TB and AIDs through RTTPR year 2021 - 2023 : STAR 2021-23 )  [0]
 
ณ วันที่ : 23 กย. 64 เวลา 20:57 น.  โดย :  นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน [สสจ.เชียงใหม่ : ควบคุมโรคติดต่อ]
Top
Copyright 2019 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50   โทรสาร : 053-211740   E-mail : [email protected]