การสืบราคาวัสดุการแพทย์ประจำปี2565
 
      สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จะจัดให้มีการสืบราคาวัสดุการแพทย์ร่วมจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2565 บริษัท/ห้าง/ร้าน ใด สนใจสามารถดาวน์โหลดได้ตามเอกสารที่แนบ
เอกสารดาวน์โหลด
        รายการสืบราคาวัสดุการแพทย์ปี2565  [0]
        เอกสารสืบราคาวัสดุการแพทย์ปี2565  [0]
        การสืบราคาวัสดุการแพทย์  [0]
 
ณ วันที่ : 18 ตค. 64 เวลา 14:04 น.  โดย :  นายพิรุณ อินตา [สสจ.เชียงใหม่ : คุ้มครองผู้บริโภคฯ]
Top
Copyright 2019 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50   โทรสาร : 053-211740   E-mail : [email protected]