แบบฟอร์มรายงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยจ.เชียงใหม่ปีงบ2564(ต.ค63-ก.ย64)
 
      แบบฟอร์มรายงานโรงพยาบาบอาหารปลอดภัยจังหวัดเชียงใหม่ปีงบประมาณ2564(ต.ต63-ก.ย64)
เอกสารดาวน์โหลด
        1.แบบฟอร์มรายงานแบบประเมินรพ.อาหารปลอดภัยงบปี64(ต.ค63-ก.ย64)  [0]
        2.แบบฟอร์มประเมินมาตรฐานโรงอาหารในรพ.75ข้อตามกฎกระทรวงฯปีงบ64(ต.ค63-ก.ย64)  [0]
        3.แบบฟอร์มรายงานจัดซื้อวัตถุดิบอาหารสดปีงบ64(ต.ค63-ก.ย64)  [0]
        4.แบบฟอร์มรายงานตรวจสารปนเปื้อนในรพ.อาหารปลอดภัยปีงบ2564(ต.ค63-ก.ย64)  [0]
        5.แบบฟอร์มรายงานตัวอย่างเมนูสุขภาพในรพ.อาหารปลอดภัยปีงบ64(ต.ค63-ก.ย64))  [0]
        6.แบบฟอร์มรายงานผลตรวจSI-2ตัวอย่างอาหารในโรงครัวรพ.ปีงบ64(ต.ค63-ก.ย64)  [0]
        7.แบบฟอร์มสรุปรายงานเมนูชูสุภาพ(ปีงบ64ต.ค.63-ก.ย64)  [0]
 
ณ วันที่ : 18 พย. 64 เวลา 15:05 น.  โดย :  นางสาวแคทรียา ทองสอดแสง [สสจ.เชียงใหม่ : คุ้มครองผู้บริโภคฯ]
Top
Copyright 2019 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50   โทรสาร : 053-211740   E-mail : [email protected]