กิจกรรมรณรงค์ "ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง" ปี 2565
 
      กิจกรรมรณรงค์ "ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง" ปี 2565
เอกสารดาวน์โหลด
        แบบบันทึกรายชื่อโรงเรียน เขต 34  [0]
        แบบสรุปรายงานกิจกรรมรณรงค์   [0]
        แบบบันทึกผลการตรวจประสิทธิภาพการแปรงฟัน 802  [0]
        แบบบันทึกรายชื่อโรงเรียน(เขต)1-6  [0]
        แบบบันทึกรายชื่อโรงเรียน (รพช)  [0]
 
ณ วันที่ : 21 กพ. 65 เวลา 08:50 น.  โดย :  นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : ทันตสาธารณสุข]
Top
Copyright 2019 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50   โทรสาร : 053-211740   E-mail : [email protected]