เอกสารการประชุมชี้แจงการดำเนินงาน “โครงการยิ้มสวย เสียงใส” จังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2565
 
      ประชุมชี้แจงการดำเนินงาน “โครงการยิ้มสวย เสียงใส” จังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2565
ในวันอังคารที่ 8 มีนาคม 2565  เวลา 09.00 น. – 12.00 น.
ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom Meeting)
เอกสารดาวน์โหลด
        Draft present_โครงการพระราชดำริ  [0]
        วิจัย cleft 65  [0]
        แนวทางดำเนินงาน cleft ปี 65  [0]
        นโยบาย 65  [0]
 
ณ วันที่ : 10 มีค. 65 เวลา 14:14 น.  โดย :  นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : ทันตสาธารณสุข]
Top
Copyright 2019 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50   โทรสาร : 053-211740   E-mail : [email protected]