เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนากลไกลการจัดบริการและพัฒนาฐานข้อมูล เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการทันตสุขภาพในเด็กวัยเรียนเขตอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2565
 
      เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนากลไกลการจัดบริการและพัฒนาฐานข้อมูล
เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการทันตสุขภาพในเด็กวัยเรียนเขตอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2565
ในวันพุธ ที่ 16 มีนาคม 2565   เวลา 13.00 -16.30 น. 
ณ ห้องประชุมศรีเวียงพิงค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

เอกสารดาวน์โหลด
        แบบสรุปผลการสำรวจระดับจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2565 (ท.02)  [0]
        คู่มือแนวทางการจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากภายใต้วิถีชีวิตใหม่-(New-normal)  [0]
        คู่มือการจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพ_COVID  [0]
        แนวทางการดำเนินงานตามชุดสิทธิประโยชน์กลุ่มเด็กวัยเรียน ปีงบ 2565_ทพ.เอกพงศ์  [0]
        แนวทางการติดตามการโอนเงินงบกองทุน สปสช. NHSO Budget ปีงบ 2565_ทพ.เอกพงศ์  [0]
        OP Anywhere งานทันตกรรม update 4 มีค 65_ทพ.เอกพงศ์  [0]
        แนวทางการดำเนินงานส่งเสริมการดูแลสุขภาพช่องปากกลุ่มวัยเรียนเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ ปี 2564-2565_ทพญ.รักชนก  [0]
 
ณ วันที่ : 18 มีค. 65 เวลา 14:26 น.  โดย :  นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : ทันตสาธารณสุข]
Top
Copyright 2019 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50   โทรสาร : 053-211740   E-mail : [email protected]