เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ การบริการทันตกรรมวิถีใหม่สำหรับทันตบุคลากรในสถานการณ์การระบาด COVID-19
 
      เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ การบริการทันตกรรมวิถีใหม่ 
สำหรับทันตบุคลากรในสถานการณ์การระบาด COVID-19
รุ่นที่ 1 วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2565
รุ่นที่ 2 วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565 
ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่

- นโยบายที่มุ่งเน้นกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2565
- แนวทางปฏิบัติตามการบริการทันตกรรมวิถีใหม่_ทพ.คณิน
- แนวทางปฏิบัติตามการบริการทันตกรรมวิถีใหม่_ทพ.เอกพงศ์
- การถ่ายโอนรพ.สต.กับการพัฒนางานสุขภาพช่องปาก_ทพ.เอกพงศ์
- การควบคุมการติดเชื้อในงานทันตกรรม_ทพญ.ณัชชาภัทร
เอกสารดาวน์โหลด
        การควบคุมการติดเชื้อในงานทันตกรรม_ทพญ.ณัชชาภัทร  [0]
        การถ่ายโอนรพ.สต.กับการพัฒนางานสุขภาพช่องปาก_ทพ.เอกพงศ์  [0]
        แนวทางปฏิบัติตามการบริการทันตกรรมวิถีใหม่_ทพ.เอกพงศ์  [0]
        แนวทางปฏิบัติตามการบริการทันตกรรมวิถีใหม่_ทพ.คณิน  [0]
        นโยบายที่มุ่งเน้นกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2565  [0]
 
ณ วันที่ : 30 มีค. 65 เวลา 16:14 น.  โดย :  นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : ทันตสาธารณสุข]
Top
Copyright 2019 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50   โทรสาร : 053-211740   E-mail : [email protected]