เอกสารโครงการป้องกันการคลอดก่อนกำหนด ปี 2565
 
      โครงการป้องกันการคลอดก่อนกำหนด ปี 2565
เอกสารดาวน์โหลด
        วิธีดำเนินการโครงการป้องกันการคลอดก่อนกำหนด  [0]
        QR Code แบบบันทึก Progesterone for prevention preterm งบประมาณ 2565  [0]
        โครงการคลอดก่อนกำหนดปี 2565  [0]
        แบบฟอร์ม Preterm labour prevention เขตสุขภาพที่ 1  [0]
        แบบบันทึก Progesterone for prevention preterm งบประมาณ 2565  [0]
 
ณ วันที่ : 10 พค. 65 เวลา 13:51 น.  โดย :  นางสาวพัชราภรณ์ สิทธิวงค์ [สสจ.เชียงใหม่ : ส่งเสริมสุขภาพ]
Top
Copyright 2019 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50   โทรสาร : 053-211740   E-mail : [email protected]