เอกสารการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบสุขภาพเมืองเป็นมิตรกับผู้สูงอายุ จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2565
 
      ปี 2565
เอกสารดาวน์โหลด
        ปรับแผนการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบสุขภาพเมืองเป็นมิตรกับผู้สูงอายุ  [433 Kb]
        ขอแจ้งการขยายระยะเวลาการดำเนินการโครงการพัฒนาระบบสุขภาพเมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ เขต1  [4,285 Kb]
        แผนงานพัฒนาระบบสุขภาพเมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2565  [3,195 Kb]
        โครงการพัฒนาระบบสุขภาพเมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2565  [2,463 Kb]
        คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุด้านการแพทย์และสาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม่  [1,585 Kb]
        คู่มือแนวทางการดำเนินงานชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุและผู้พิการ ปี 2566  [4,409 Kb]
 
ณ วันที่ : 02 ธค. 65 เวลา 14:55 น.  โดย :  นางสาวพัชราภรณ์ สิทธิวงค์ [สสจ.เชียงใหม่ : ส่งเสริมสุขภาพ]
Top
Copyright 2019 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50   โทรสาร : 053-211740   E-mail : [email protected]