โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิในนักเรียนและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
 
               กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภออมก๋อย และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาเกียน ออกหน่วยเยี่ยมโรงเรียนในโครงการ กพด. โครงการพระราชดำริ ฯ ระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคม 2565 เพื่อติดตามผลการจ่ายยา Albendazole ให้แก่นักเรียนในโครงการ (Mass Treatment) โดยลงพื้นที่ในตำบลนาเกียนซึ่งพบความชุกของการติดเชื้อโรคหนอนพยาธิเกิน 60% ได้แก่ ศศช.บ้านแม่ฮองใต้, ศศช.บ้านแม่ฮองกลาง, ศศช.บ้านแม่เกิบ, ศศช.แม่บ้านทีลอง, และ ศศช.บ้านแม่สอเหนือ โดยจากการตรวจคัดกรองโรคหนอนพยาธิในกลุ่มโรงเรียนดังกล่าวพบมีการติดโรคหนอนพยาธิไส้เดือน (Ascariasis lumbricoides) และหนอนพยาธิแส้ม้า(Trichuris trichiura) คิดเป็นร้อยละ 64.38 และ 36.5
 
  แก้ไขล่าสุด : 29 ธค. 65 เวลา 11:15 น.  โดย :  นายทศพล จีโน [สสจ.เชียงใหม่ : ควบคุมโรคติดต่อ]
Top
Copyright 2019 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50   โทรสาร : 053-211740   E-mail : [email protected]