คู่มือรับส่งต่อผู้ป่วย จ.เชียงใหม่และโซนล้านนา1
 
      คู่มือระบบบริการรับส่งต่อผู้ป่วยจังหวัดเชียงใหม่และโซนล้านนา1
เอกสารดาวน์โหลด
        คู่มือระบบบริการรับส่งต่อผู้ป่วย(181-217)  [3,530 Kb]
        คู่มือระบบบริการรับส่งต่อผู้ป่วย(115-180)  [4,113 Kb]
        คู่มือระบบบริการรับส่งต่อผู้ป่วย(1-114)  [10,648 Kb]
 
ณ วันที่ : 11 มค. 66 เวลา 10:28 น.  โดย :  นางรสสุคนธ์ วงค์แสนคำ [สสจ.เชียงใหม่ : พัฒนาคุณภาพ ฯ]
Top
Copyright 2019 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50   โทรสาร : 053-211740   E-mail : [email protected]