แนวทางปฏิบัติการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดของกระทรวงสาธารณสุข
 
      แนวทางปฏิบัติการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดของกระทรวงสาธารณสุข ตามหนังสือกระทรวงสาธารณสุขด่วนที่สุด ที่ สธ 0217.01/2933 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2563
เอกสารดาวน์โหลด
        แนวทางปฏิบัติการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดของกระทรวงสาธารณสุข  [2,293 Kb]
 
ณ วันที่ : 26 มค. 66 เวลา 10:41 น.  โดย :  กลุ่มกฎหมาย  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มกฎหมาย]
Top
Copyright 2019 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50   โทรสาร : 053-211740   E-mail : [email protected]