เอกสารการจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข กรณีการให้บริการสาธารณสุขระบบทางไกล (Telehealth)
 
      เอกสารการจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข กรณีการให้บริการสาธารณสุขระบบทางไกล (Telehealth) 
เอกสารดาวน์โหลด
        1. แบบตรวจเอกสาร Tele Health  [26 Kb]
        2. (สปสช.) แบบประเมินศักยภาพ หน่วยบริการเพิ่มศักยภาพการให้บริการสาธารณสุขระบบทางไกล (Update)  [86 Kb]
        3. (สปสช.) แบบประเมินศักยภาพ หน่วยบริการเพิ่มศักยภาพการให้บริการสาธารณสุขระบบทางไกล (Update)  [56 Kb]
        4. การติดตั้ง cmhis-authen  [660 Kb]
        5. ตัวชี้วัดที่ 54 Digital health supervicing  [5,586 Kb]
        6.การจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขเพิ่มเติมสำหรับการบริการระดับปฐมภูมิ พ.ศ. 2566  [1,780 Kb]
        7.การจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข กรณีการให้บริการสาธารณสุขระบบทางไกล ฯ พ.ศ.2566  [1,356 Kb]
 
  แก้ไขล่าสุด : 23 พค. 66 เวลา 14:07 น.  โดย :  นางสาววัชรา ผู้ผ่อง [สสจ.เชียงใหม่ : งานไอที]
Top
Copyright 2019 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50   โทรสาร : 053-211740   E-mail : [email protected]