การประชุมคณะอนุกรรมการประสานงานเพื่อการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยสุขภาพจิต จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่1/2566
 
      วันที่ 10 มีนาคม 2566 เวลา 08.30-12.00 น. ณห้องประชุม 4 ชั้น 4 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
เอกสารดาวน์โหลด
        การพัฒนาพื้นที่ต้นแบบด้านการดูแลผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติดที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง  [542 Kb]
        การดูแลสุขภาพจิตบุคลากรภาครัฐ  [52 Kb]
        การส่งต่อข้อมูลผู้ป่วยจิตเวชหลังพ้นโทษ  [352 Kb]
        แผนการดำเนินงานป้องกันแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายจังหวัดเชียงใหม่  [425 Kb]
        บทบาทหน้าที่และแนวทางการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางของหน่วยงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  [9,767 Kb]
        การติดตามผู้ป่วยดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง  [3,051 Kb]
        สถานการณ์การฆ่าตัวตายจังหวัดเชียงใหม่  [1,686 Kb]
        รายงานการประชุมวันที่26กันยายน2565  [197 Kb]
 
  แก้ไขล่าสุด : 10 มีค. 66 เวลา 16:14 น.  โดย :  นางพรทิวา กิจมานะทรัพย์ [สสจ.เชียงใหม่ : สุขภาพจิตและยาเสพติด]
Top
Copyright 2019 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50   โทรสาร : 053-211740   E-mail : [email protected]