ประกาศประกวดราคาซื้อลิฟต์โดยสาร ขนาดบรรทุกไม่น้อยกว่า 800 กิโลกรัมฯ
 
      ประกาศประกวดราคาซื้อลิฟต์โดยสาร ขนาดบรรทุกไม่น้อยกว่า 800 กิโลกรัมฯ ตามรายละเอียดแนบ
เอกสารดาวน์โหลด
        แบบแปลน   [427 Kb]
        ราคากลาง บก 06  [51 Kb]
        รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ  [919 Kb]
        ประกาศประกวดราคาฯ  [592 Kb]
 
ณ วันที่ : 15 มีค. 66 เวลา 14:20 น.  โดย :  งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
Top
Copyright 2019 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50   โทรสาร : 053-211740   E-mail : [email protected]