การประชุมประเมินผลการใช้โปรแกรม CM-HIS และ Speedy Tele ในการประสานส่งต่อผู้ป่วย
 
      วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมสุธรรมานุสิฐ ชั้น 8 อาคารแสงเดือน โรงพยาบาลสันทราย
เอกสารดาวน์โหลด
        โปรแกรม Speedy Tele  [2,101 Kb]
        โปรแกรม CM-HIS   [4,721 Kb]
 
  แก้ไขล่าสุด : 20 เมย. 66 เวลา 16:20 น.  โดย :  นางสาวณัฐนันท์ สิริสิงหรัชช์ [สสจ.เชียงใหม่ : พัฒนาคุณภาพ ฯ]
Top
Copyright 2019 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50   โทรสาร : 053-211740   E-mail : [email protected]