การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan)สาขายาและสารเสพติด จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2566
 
      กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ  (Service plan) สาขายาและสารเสพติด จังหวัดเชียงใหม่” ครั้งที่ 2/2566
ในวันที่ 19 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุมศรีเวียงพิงค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
เอกสารดาวน์โหลด
        คู่มือแนวทางการบันทึกข้อมูล บสต.(โครงการช่วยเหลือผู้เสพหรือผู้ติดยาเสพติด)  [1,232 Kb]
        แนวทางการรับ-ส่งต่อบำบัดรักษา ศาล 20 เม.ย. 66  [1,242 Kb]
        การบันทึกข้อมูลระบบข้อมูลการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด บสต.  [3,044 Kb]
        ผลการดำเนินงานด้านการบำบัดฟื้นฟู ผู้ป่วยยาเสพติด จังหวัดเชียงใหม่  [6,286 Kb]
 
  แก้ไขล่าสุด : 25 เมย. 66 เวลา 10:46 น.  โดย :  นายเกรียงไกร ยอดเรือน [สสจ.เชียงใหม่ : สุขภาพจิตและยาเสพติด]
Top
Copyright 2019 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50   โทรสาร : 053-211740   E-mail : [email protected]