พิธีเปิดการอบรมโครงการหนึ่งโรงเรียนหนึ่งครูอนามัย สร้างเด็กไทยรอบรู้สุขภาพ เขตตรวจราชการที่ 15
 
      ระหว่างวันที่ 8 - 9 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมดารารัศมี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ ร่วมจัดการอบรมโครงการหนึ่งโรงเรียนหนึ่งครูอนามัยฯ กับศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ โดย นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดการอบรมฯ พร้อมด้วยผู้แทนผู้บริหารและวิทยากรจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 – 6  ศูนย์อนามัยที่ 1เชียงใหม่,  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่, กองบิน 41 เชียงใหม่, สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จังหวัดเชียงใหม่, ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 เชียงใหม่ โรงพยาบาลนครพิงค์ และผู้บริหารรร.มัธยมศึกษาใน จ.เชียงใหม่ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการอบรมฯ ผู้เข้าร่วมอบรม ประกอบด้วย  ครูอนามัย สังกัด สพม.แม่ฮ่องสอน, สพม.ลำปาง, สพม.ลำพูน และสพม.เชียงใหม่ เพื่อพัฒนาศักยภาพครูอนามัยฯ  ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะพื้นฐานในการช่วยฟื้นคืนชีพ  การคัดกรองสุขภาพจิต การส่งเสริมสุขภาพช่องปาก โทษพิษภัยสารเสพติด การตรวจเต้านม การป้องกับมะเร็งปากมดลูก คัดกรองการได้ยิน วัดสายตา การสังเกตภาวะซีด สุขภาพฟัน การอ่านฉลากผลิตภัณฑ์  และการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ ตลอดจนสามารถดูแลสุขภาพของนักเรียน และสามารถจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติในห้องเรียนได้
 
ณ วันที่ : 09 พค. 66 เวลา 10:17 น.  โดย :  นางนุชสาคร เขมะศิริ [สสจ.เชียงใหม่ : ส่งเสริมสุขภาพ]
Top
Copyright 2019 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50   โทรสาร : 053-211740   E-mail : [email protected]