การสืบราคายาปีงบประมาณ2567
 
      สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จะจัดให้มีการสืบราคายาร่วมจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2567 บริษัท/ห้าง/ร้าน ใด สนใจสามารถดาวน์โหลดได้ตามเอกสารที่แนบ
เอกสารดาวน์โหลด
        เอกสารในการเสนอเพื่อสืบราคายา 2567  [68 Kb]
        การสืบราคายา  [462 Kb]
        รายการสืบราคายาจังหวัดเชียงใหม่  [251 Kb]
        แบบเสนอข้อมูล  [54 Kb]
        แบบใบเสนอราคา  [12 Kb]
 
ณ วันที่ : 11 กค. 66 เวลา 09:53 น.  โดย :  นายพิรุณ อินตา [สสจ.เชียงใหม่ : คุ้มครองผู้บริโภคฯ]
Top
Copyright 2019 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50   โทรสาร : 053-211740   E-mail : [email protected]