เอกสารการประชุมวันที่ 7 กรกฎาคม 2566
 
      เอกสารการประชุมวันที่ 7 กรกฎาคม 2566 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่
เอกสารดาวน์โหลด
        มาตรการจากการ MCH HR 1 MOU วันที่ 30 มิถุนายน 2566  [53 Kb]
        กรณีมารดาเสียชีวิต อ.อมก๋อย  [2,881 Kb]
        กรณีมารดาเสียชีวิต อ.เวียงแหง  [3,178 Kb]
        แนวทางการดูแลมารดาที่ติดเชี้อไวรัสตับอีกเสบ บี  [3,749 Kb]
        สถานการณ์งานอนามัยแม่และเด็ก  [2,399 Kb]
 
ณ วันที่ : 14 กค. 66 เวลา 08:53 น.  โดย :  นางทิวาพร ผลวัฒนะ [สสจ.เชียงใหม่ : ส่งเสริมสุขภาพ]
Top
Copyright 2019 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50   โทรสาร : 053-211740   E-mail : [email protected]