ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ผู้ช่วยทันตแพทย์ รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2566 จังหวัดเชียงใหม่
 
      ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ผู้ช่วยทันตแพทย์ หลักสูตร 1 ปี และหลักสูตร 2 ปี ต่อยอด รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2566 จังหวัดเชียงใหม่

ทั้งนี้ให้ผู้มีรายชื่อตามบัญชีข้างต้นเข้าสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ฯ ในวันที่ 8 สิงหาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ อาคาร 16 ห้องประชุมชัชวาลย์ ศิรินัรันทร์ 8/8 โรงพยาบาลนครพิงค์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่  ** โดยศึกษาเอกสารประกอบการสอบ ตามสิ่งที่แนบมานี้ **
เอกสารดาวน์โหลด
        ชุดการเรียนรู้  [1,282 Kb]
        ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์  [771 Kb]
 
  แก้ไขล่าสุด : 05 สค. 66 เวลา 09:28 น.  โดย :  นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : ทันตสาธารณสุข]
Top
Copyright 2019 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50   โทรสาร : 053-211740   E-mail : [email protected]