ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้าอบรมในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ หลักสูตร 1 ปี และหลักสูตร 2 ปี ต่อยอด รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2566 จังหวัดเชียงใหม่
 
      เข้าอบรมในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ หลักสูตร 1 ปี และหลักสูตร 2 ปี ต่อยอด 
รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2566 จังหวัดเชียงใหม่
เอกสารดาวน์โหลด
        เอกสารหลักฐานที่ต้องเตรียมมาในวันรายงานตัว  [130 Kb]
        ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านเข้าอบรมในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ หลักสูตร 1 ปี และหลักสูตร 2 ปี ต่อยอด รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2566 จังหวัดเชียงใหม่  [820 Kb]
 
ณ วันที่ : 18 สค. 66 เวลา 11:53 น.  โดย :  นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : ทันตสาธารณสุข]
Top
Copyright 2019 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50   โทรสาร : 053-211740   E-mail : [email protected]