การประชุมคณะกรรมการพัฒนาวาระสมัชชาสุขภาพ
 
      ประชุมคณะกรรมการพัฒนาวาระสมัชชาสุขภาพ เรื่องระบบสุขภาวะจิตเพื่อสังคมไทย ไร้ความรุนแรง จังหวัดเชียงใหม่
เอกสารดาวน์โหลด
        สถานการณ์สุขภาพจิตจังหวัดเชียงใหม่ สสจ.เชียงใหม่  [1,509 Kb]
        รายงานสรุปโครงการ TTT  [2,734 Kb]
        การดำเนินงานสุขภาพจิต นศ.มหาวิทยาลัยและนักเรียน  [2,651 Kb]
        PLH-Thailand Peace Culture Foundation  [1,159 Kb]
        วาระการประชุม  [386 Kb]
        สถานการณ์ปัญหาสุขภาพจิตในจังหวัดเชียงใหม่  [1,149 Kb]
        เอกสารประเด็นสุขภาพทางจิต  [547 Kb]
        สำเนาคำสั่งจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 4422/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาวาระสมัชชาสุขภาพ เรื่องระบบสุขภาวะจิตเพื่อสังคมไทยไร้ความรุนแรง จังหวัดเชียงใหม่  [925 Kb]
 
ณ วันที่ : 23 สค. 66 เวลา 08:56 น.  โดย :  นางพรทิวา กิจมานะทรัพย์ [สสจ.เชียงใหม่ : สุขภาพจิตและยาเสพติด]
Top
Copyright 2019 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50   โทรสาร : 053-211740   E-mail : [email protected]