ธนาคารออมสิน แจ้งเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การใช้สินเชื้อสวัสดิการสำหรับข้าราชการ
 
      กองกลางส่งสำเนาหนังสือ
เอกสารดาวน์โหลด
        [ธนาคารออมสิน แจ้งเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การใช้สินเชื้อสวัสดิการสำหรับข้าราชการ]  [209 Kb]
 
ณ วันที่ : 29 สค. 66 เวลา 13:56 น.  โดย :  นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : บริหารทั่วไป]
Top
Copyright 2019 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50   โทรสาร : 053-211740   E-mail : [email protected]