การเยี่ยมสำรวจเพื่อประเมินสถานศึกษาต้นแบบปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ระดับเขตสุขภาพที่ 1 ปี 2566
 
      วันที่ 28 สิงหาคม 2566 งานควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ สำนักงานธารณสุขจังหวัดพะเยา และสำนักงานศึกษาธิการภาค 15ได้เยี่ยมสำรวจเพื่อตรวจประเมินสถานศึกษาต้นแบบปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ระดับเขตสุขภาพที่ 1  ปี 2566 ตาม 7 มาตรการสถานศึกษาปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อดำเนินการคัดเลือกสถานศึกษาต้นแบบปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ระดับเขตสุขภาพที่ 1 ปี 2566 ในระดับอาชีวศึกษา โดยมีดร.ธนภัทร มั่นคง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ กล่าวต้อนรับ และแพทย์หญิงอรพรรณ ศิริประกายศิลป์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ เป็นหัวหน้าคณะทีมตรวจเยี่ยมฯ
 
  แก้ไขล่าสุด : 12 กย. 66 เวลา 10:14 น.  โดย :  นางญาณี ศิริวรรณ์ [สสจ.เชียงใหม่ : สุขภาพจิตและยาเสพติด]
Top
Copyright 2019 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50   โทรสาร : 053-211740   E-mail : [email protected]