คู่มือโปรแกรมติดตามและให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ฯ ฉบับปรับปรุงกรกฎาคม 2566
 
      คู่มือโปรแกรมติดตามและให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ฯ ฉบับปรับปรุงกรกฎาคม 2566
เอกสารดาวน์โหลด
        คู่มือโปรแกรมติดตามและให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ฯ   [1,216 Kb]
 
ณ วันที่ : 09 ตค. 66 เวลา 15:06 น.  โดย :  นางรสสุคนธ์ วงค์แสนคำ [สสจ.เชียงใหม่ : พัฒนาคุณภาพ ฯ]
Top
Copyright 2019 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50   โทรสาร : 053-211740   E-mail : [email protected]