(ร่าง) ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 งาน
 
      (ร่าง) ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 งาน (ตามรายละเอียดแนบท้าย
เอกสารดาวน์โหลด
        รายละเอียดงานจ้าง TOR  [5,694 Kb]
        ราคากลาง บก 06  [60 Kb]
        (ร่าง) ประกาศประกวดราคาฯ  [1,355 Kb]
 
ณ วันที่ : 30 ตค. 66 เวลา 15:50 น.  โดย :  งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
Top
Copyright 2019 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50   โทรสาร : 053-211740   E-mail : [email protected]