ประกาศคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดเชียงใหม่และ คณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัดเชียงใหม่
 
      ประกาศคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดเชียงใหม่และคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดแนวทางในการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในช่วงเทศกาลประเพณียี่ป็งเชียงใหม่ ๒๕๖๖
เอกสารดาวน์โหลด
        ประกาศคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดเชียงใหม่และ คณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัดเชียงใหม่ ในช่วงเทศกาลประเพณียี่ป็งเชียงใหม่ ๒๕๖๖  [1,321 Kb]
 
ณ วันที่ : 02 พย. 66 เวลา 01:44 น.  โดย :  นางญาณี ศิริวรรณ์ [สสจ.เชียงใหม่ : สุขภาพจิตและยาเสพติด]
Top
Copyright 2019 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50   โทรสาร : 053-211740   E-mail : [email protected]