การขึ้นทะเบียนศูนย์คัดกรอง ตามประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๖๔
 
       1. คู่มือการใช้งาน E-register
                        
2. ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๖๔
        
เอกสารดาวน์โหลด
        แบบรายงานการบำบัดรักษาผู้ติดยาและสารเสพติดรายเดือน  [849 Kb]
        ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๖๔  [546 Kb]
        คู่มือการใช้งาน E-register  [778 Kb]
 
  แก้ไขล่าสุด : 15 มค. 67 เวลา 16:41 น.  โดย :  นายเกรียงไกร ยอดเรือน [สสจ.เชียงใหม่ : สุขภาพจิตและยาเสพติด]
Top
Copyright 2019 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50   โทรสาร : 053-211740   E-mail : [email protected]