ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 งาน
 
      ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 งาน ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้
เอกสารดาวน์โหลด
        ราคากลาง บก 06  [60 Kb]
        รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ  [5,694 Kb]
        ประกาศประกวดราคาฯ  [704 Kb]
 
ณ วันที่ : 06 พย. 66 เวลา 15:53 น.  โดย :  งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
Top
Copyright 2019 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50   โทรสาร : 053-211740   E-mail : [email protected]