รายงานการประชุมและข้อสั่งการจากการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) สสจ.เชียงใหม่ ครั้งที่ 10/2566
 
      รายงานการประชุมและข้อสั่งการจากการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) สสจ.เชียงใหม่
ครั้งที่ 10/2566 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมสุธรรมานุสิฐ ชั้น 8 อาคารแสงเดือน โรงพยาบาลสันทราย

เอกสารการประชุม :
https://drive.google.com/drive/folders/1-vMD4IKQahKZUTHC8H-Y1swj-v_fqCiz
เอกสารดาวน์โหลด
        รายงานการประชุมกวป. 10-2566 (27 พ.ย. 66)  [9,073 Kb]
        ข้อสั่งการ ประชุมกวป. 10-2566 (27 พ.ย. 66)  [51 Kb]
 
  แก้ไขล่าสุด : 15 ธค. 66 เวลา 15:13 น.  โดย :  นางสาววันทนา ตานะเศรษฐ์ [สสจ.เชียงใหม่ : ยุทธศาสตร์]
Top
Copyright 2019 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50   โทรสาร : 053-211740   E-mail : [email protected]