MOIT 12 หน่วยงานมีมาตรการ “การป้องกันการรับสินบน” ที่เป็นระบบ
 
      MOIT 12 หน่วยงานมีมาตรการ “การป้องกันการรับสินบน” ที่เป็นระบบ
เอกสารดาวน์โหลด
        Infographic คณะกรรมการจริยธรรมฯ สป.สธ. ปีงบฯ 66 - Shortcut.zip  [1 Kb]
 
ณ วันที่ : 07 ธค. 66 เวลา 15:52 น.  โดย :  นางโสภาพร เล็กไม่น้อย [สสอ.หางดง]
Top
Copyright 2019 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50   โทรสาร : 053-211740   E-mail : [email protected]