MOIT 3 หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 
      MOIT 3 หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เอกสารดาวน์โหลด
        MOIT 3 ข้อ 3 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน  [90 Kb]
        MOIT 3 ข้อ 2 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 2566  [336 Kb]
        MOIT 3 ข้อ 1 บันทึกรายงาน สั่งการ ขอเผยแพร่ รายงานการวิเคราะห์ผลการ  [133 Kb]
 
ณ วันที่ : 19 ธค. 66 เวลา 11:36 น.  โดย :  นางโสภาพร เล็กไม่น้อย [สสอ.หางดง]
Top
Copyright 2019 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50   โทรสาร : 053-211740   E-mail : [email protected]