คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงสาธารณสุข Quick Win เขตสุขภาพที่ 1
 
      คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงสาธารณสุข Quick Win เขตสุขภาพที่ 1 
เอกสารดาวน์โหลด
        คำสั่งฯ ที่ 136 ประเด็นสุขภาพจิตและยาเสพติด  [160 Kb]
        คำสั่งฯ ที่ 135 ประเด็นพัฒนา รพ.ชุมชนแม่ข่าย  [88 Kb]
        คำสั่งฯ ที่ 134 ประเด็นดิจิทัลสุขภาพ  [103 Kb]
        คำสั่งฯ ที่ 133 ประเด็นมะเร็งครบวงจร  [140 Kb]
        คำสั่งฯ ที่ 132 ประเด็นส่งเสริมการมีบุตร  [175 Kb]
        คำสั่งฯ ที่ 131 ประเด็นสถานชีวาบาล  [125 Kb]
        คำสั่งฯ ที่ 130 ประเด็นนักท่องเที่ยวปลอดภัย  [98 Kb]
        คำสั่งฯ ที่ 129 ประเด็นสร้างขวัญและกำลังใจ  [239 Kb]
        คำสั่งฯ ที่ 128 ประเด็นการแพทย์ปฐมภูมิ  [168 Kb]
        คำสั่งฯ ที่ 127 ประเด็นสาธารณสุขชายแดน  [102 Kb]
        คำสั่งฯ ที่ 126 ประเด็นโครงการพระราชดำริฯ  [139 Kb]
        คำสั่งฯ ที่ 125 ประเด็น รพ.ในเขตเมือง  [129 Kb]
        คำสั่งฯ ที่ 124 ประเด็นเศรษฐกิจสุขภาพ  [141 Kb]
 
ณ วันที่ : 20 ธค. 66 เวลา 22:30 น.  โดย :  นางสาวพัสสนันท์ ปันใจดี  [สสจ.เชียงใหม่ : ยุทธศาสตร์]
Top
Copyright 2019 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50   โทรสาร : 053-211740   E-mail : [email protected]