MOIT 5 หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
 
      MOIT 5 หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เอกสารดาวน์โหลด
        แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บ ไตรมาส 2  [140 Kb]
        บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ ขอเผยแพร่ ไตรมาส 2  [319 Kb]
        แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุเดือน มีค .67  [180 Kb]
        แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุเดือน กพ 67  [179 Kb]
        แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุเดือน มค 67  [179 Kb]
        MOIT 5 ข้อ 3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บ  [115 Kb]
        MOIT 5 ข้อ 2.3 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุเดือน ธค .66  [119 Kb]
        MOIT 5 ข้อ 2.2 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุเดือน พย .66  [120 Kb]
        MOIT 5 ข้อ 2.1 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุเดือน ตค.66  [117 Kb]
        MOIT 5 ข้อ 1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ ขอเผยแพร่  [220 Kb]
 
  แก้ไขล่าสุด : 26 มีค. 67 เวลา 19:11 น.  โดย :  นางโสภาพร เล็กไม่น้อย [สสอ.หางดง]
Top
Copyright 2019 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50   โทรสาร : 053-211740   E-mail : [email protected]