การประชุมเชิงปฏิบัติการการคัดกรองและการสนทนาเพื่อสร้างแรงจูงใจ (Motivation Interview) สำหรับบุคลากรในศูนย์คัดกรอง
 
      การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การคัดกรองและการสนทนาเพื่อสร้างแรงจูงใจ (Motivation Interview) สำหรับบุคลากรในศูนย์คัดกรอง"
ในระหว่างวันที่ 11 – 12 มกราคม 2567  ณ โรงแรมเซ็นทารา ริเวอร์ไซด์ เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
เอกสารดาวน์โหลด
        แนวทางการให้คำปรึกษา แบบใช้ความเข้มแข็งเป็นฐาน สำหรับกลุ่มเสี่ยงปัญหาสุขภาพจิต  [1,053 Kb]
        แนวทางการดำเนินงานการคัดกรองและบำบัดรักษา ผู้มีปัญหาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอยอล์และการคัดกรองปัญหาการดื่มสุรา  [2,940 Kb]
        การให้คำปรึกษาแบบสร้างแรงจูงใจ เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้สุราและสารเสพติด  [3,038 Kb]
        แนวปฏิบัติการสนทนาสร้างแรงจูงใจเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ  [1,528 Kb]
        แนวทางการใช้ยาต้านโรคจิตแบบฉีดระยะยาว ในผู้ป่วยโรคจิตเรื้อรัง  [1,277 Kb]
        แบบประเมินพฤติกรรมการดื่มสุรา - แบบASSIST   [260 Kb]
        การให้คําแนะนําแบบสั้น (Brief Advice : BA) และการบําบัดแบบสั้น (Brief Intervention : BI)  [2,253 Kb]
        onepage ลงข้อมูลบำบัดสุรา_JHCIS  [3,416 Kb]
        onepage ลงข้อมูลบำบัดบุหรี่_JHCIS  [1,964 Kb]
        ลงข้อมูลคัดกรองบุหรี่สุรา HOSxp ระบบทำงานห้องแพทย์  [1,225 Kb]
        ลงข้อมูลคัดกรองบุหรี่+สุรา HOSxp one stop service  [1,086 Kb]
        การประเมินการสูบบุหรี่  [1,851 Kb]
        ผังการคัดกรองและติดตามผู้มีพฤติกรรมดื่มสุรา  [552 Kb]
        เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ   [59 Kb]
 
  แก้ไขล่าสุด : 12 มค. 67 เวลา 13:18 น.  โดย :  นายเกรียงไกร ยอดเรือน [สสจ.เชียงใหม่ : สุขภาพจิตและยาเสพติด]
Top
Copyright 2019 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50   โทรสาร : 053-211740   E-mail : [email protected]