คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอ (คปสอ.) 2567
 
      คำสั่งจังหวัดเชียงใหม่ที่ 199/2567 ลงวันที่ 12 มกราคม 2567 เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอ (คปสอ.)
เอกสารดาวน์โหลด
        คำสั่งจังหวัดเชียงใหม่_ที่_47-2566_เรื่อง_แต่งตั้ง_คปสอ  [1,684 Kb]
 
ณ วันที่ : 17 มค. 67 เวลา 10:38 น.  โดย :  นางสาวอัญชิสา บางเขียว [สสจ.เชียงใหม่ : ยุทธศาสตร์]
Top
Copyright 2019 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50   โทรสาร : 053-211740   E-mail : [email protected]