การประชุมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(service plan)สาขาสุขภาพจิตและยาเสพติด จังหวัดเชียงใหม่
 
       การประชุมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(service plan)สาขาสุขภาพจิตและยาเสพติด จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 18 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุมอินทนนท์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 
เอกสารดาวน์โหลด
        การดำเนินงานสุขภาพจิตและยาเสพติดไตรมาสแรก  [2,892 Kb]
        การขับ Quick win สู่ Mid-Year Success  [2,340 Kb]
 
ณ วันที่ : 18 มค. 67 เวลา 14:27 น.  โดย :  นางพรทิวา กิจมานะทรัพย์ [สสจ.เชียงใหม่ : สุขภาพจิตและยาเสพติด]
Top
Copyright 2019 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50   โทรสาร : 053-211740   E-mail : [email protected]