โคงการแว่นตาพอเพียง
 
      แว่านตาทรัพย์เจริญส่งสำเนาหนังสือ
เอกสารดาวน์โหลด
        โครงการบรรยายให้ความรู้แก่บุคลากรในองค์กรภาครัฐและเอกชน  [779 Kb]
        [โคงการแว่นตาพอเพียง]  [1,494 Kb]
 
ณ วันที่ : 31 มค. 67 เวลา 14:13 น.  โดย :  นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : บริหารทั่วไป]
Top
Copyright 2019 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50   โทรสาร : 053-211740   E-mail : [email protected]