หลักเกณฑ์การดำเนินงานตำบลมหัศจรรย์ 1,000 วันPlusสู่ 2,500 วัน
 
      หลักเกณฑ์การดำเนินงานตำบลมหัศจรรย์ 1,000 วันPlusสู่ 2,500 วัน
เอกสารดาวน์โหลด
        แบบฟอร์มSD2500  [85 Kb]
        แนวทางตำบลมหัศจรรย์ 1,000 วัน Plus สู่ 2,500 วัน  [10,491 Kb]
 
ณ วันที่ : 01 กพ. 67 เวลา 14:18 น.  โดย :  นางดรุณี อินต๊ะ [สสจ.เชียงใหม่ : ส่งเสริมสุขภาพ]
Top
Copyright 2019 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50   โทรสาร : 053-211740   E-mail : [email protected]