กองกฏหมาย เปลี่ยนชื่อเว็บไซต์ของกฏหมาย จากเว็บไซต์เดิม
 
      กองกฎหมายส่งสำเนาหนังสือ
เอกสารดาวน์โหลด
        [กองกฏหมาย เปลี่ยนชื่อเว็บไซต์ของกฏหมาย จากเว็บไซต์เดิม]  [578 Kb]
 
ณ วันที่ : 12 กพ. 67 เวลา 09:47 น.  โดย :  นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : บริหารทั่วไป]
Top
Copyright 2019 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50   โทรสาร : 053-211740   E-mail : [email protected]