ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก ฯ
 
      ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 13 (พ.ศ.2566 - 2567)  ดังนี้
1. ประเภทส่งเสริมการปลูกและขยายผล ให้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด ฯ ไปยังสำนักงาน กปร.ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [email protected] ภายในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567
2. ประเภทส่งเสริมหัตถกรรมผลิตภัณฑ์จากใบหญ้าแฝก ให้ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด ฯ ไปยัง ปตท. ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [email protected] ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2567
รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารดาวน์โหลด
เอกสารดาวน์โหลด
        หนังสือประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก ฯ  [2,319 Kb]
 
ณ วันที่ : 23 กพ. 67 เวลา 15:51 น.  โดย :  นางสาววัชรา ผู้ผ่อง [สสจ.เชียงใหม่ : งานไอที]
Top
Copyright 2019 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50   โทรสาร : 053-211740   E-mail : [email protected]