คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 317/2567 เรื่อง กำหนดเขตสุขภาพ และมอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขฯ
 
      คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 317/2567 
เรื่อง กำหนดเขตสุขภาพ และมอบหมายให้
ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข และรักษาการในตำแหน่ง
ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปฏิบัติงานในเขตสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
เอกสารดาวน์โหลด
        คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 317/2567 เรื่อง กำหนดเขตสุขภาพ และมอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขฯ  [273 Kb]
 
ณ วันที่ : 24 กพ. 67 เวลา 11:27 น.  โดย :  นางสาวพัสสนันท์ ปันใจดี  [สสจ.เชียงใหม่ : ยุทธศาสตร์]
Top
Copyright 2019 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50   โทรสาร : 053-211740   E-mail : [email protected]