รับย้าย/รับโอนข้าราชการ 39 ตำแหน่ง
 
      รับย้าย/รับโอนข้าราชการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดใหม่ จำนวน 39 ตำแหน่ง 
เอกสารดาวน์โหลด
        หนังสือรับย้าย รับโอนข้าราชการ 39 ตำแหน่ง  [291 Kb]
        แนบท้ายประกาศ รับย้าย รับโอน 39 ตำแหน่ง  [1,279 Kb]
        แบบฟอร์มแบบแสดงรายละเอียดประกอบการขอประเมินบุคคล-เพื่อย้าย-โอน  [37 Kb]
        แบบฟอร์มขอนับระยะเกื้อกูลกับตำแหน่งที่ขอประเมิน  [33 Kb]
        หนังสือ สป ว 1288 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567  [6,574 Kb]
        ใบขอย้าย  [164 Kb]
        ใบขอโอน  [187 Kb]
 
ณ วันที่ : 29 กพ. 67 เวลา 17:33 น.  โดย :  -ทรัพยากร - [สสจ.เชียงใหม่ : ทรัพยากรบุคคล]
Top
Copyright 2019 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50   โทรสาร : 053-211740   E-mail : [email protected]