ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ
 
      ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (ระบบจอแสดงผล LED Display ติดตั้งภายในอาคาร) จำนวน 2 รายการ ตามรายละเอียดแนบท้าย
เอกสารดาวน์โหลด
        ราคากลาง บก 06  [44 Kb]
        รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ  [1,057 Kb]
        ประกาศประกวดราคาฯ  [1,219 Kb]
 
ณ วันที่ : 04 มีค. 67 เวลา 15:36 น.  โดย :  งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
Top
Copyright 2019 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50   โทรสาร : 053-211740   E-mail : [email protected]